Wymagania Egzaminacyjne na Stopnie Szkoleniowe Senior

Wymagania Egzaminacyjne na Stopnie Senior Karate Kyokushin

Biały Pas 0 kyu

Początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.

10 Kyu - pomarańczowy pas

Umiejętność składani karate Gi.

Właściwy sposób noszenia karate Gi.

Co to jest Karate?

Co to jest Kihon?

Co to jest Kihon Geiko lub Ido Geiko?

Znaczenie Kyokushin.

Etykieta Dojo.

Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne.

Pozycje

Yoi Dachi, Fudo - Dachi, Zenkutsu - Dachi, Uchi - Hachiji - Dachi.

Uderzenia

Seiken - Morote - Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan).

Seiken - Oi - Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan).

Bloki

Seiken - Jodan - Uke, Seiken - Mae - Gedan - Barai.

Kopnięcia

Hiza - Geri, Kin - Geri.

Kata

Taikyoku - Sono - Ichi.

Uwaga 

Adepci będą testowani pod kątem powyższych technik w Fudo - Dachi i w poruszaniu się w Zenkutsu - Dachi. Pięści muszą być cały czas zamknięte.

Ćwiczenia

10 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken).

20 skłonów.

Ćwiczenia rozciągające.

9 Kyu - pomarańczowy pas z błękitnym pagonem

Pozycje

Sanchin - Dachi, Kokutsu - Dachi, Musubi - Dachi.

Uderzenia

Seiken - Ago - Uchi,

Seiken - Gyaku - Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan).

Bloki

Seiken - Chudan - Uchi, Seiken - Chudan - Soto - Uke.

Kopnięcia

Chudan - Mae - Geri - Chusoku.

Oddychanie

Nogare.

Kata

Taikyoku - Sono - Ni.

Ćwiczenia

15 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)

25 skłonów.

Uwaga 

Adepci będą testowani z wszystkich powyższych technik stojąc i poruszając się w Kokutsu - Dachi i w Sanchin - Dachi.

8 Kyu - niebieski pas

Pozycje                                                                         

Kiba  - Dachi.

Kumite - Dachi.

Uderzenia

Tate - Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan), Shita - Tsuki,

Jun - Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan).

Bloki

Seiken - Morote - Chudan - Uchi - Uke, Seiken - Chudan - Uchi - Uke - Gedan - Barai.

Kopnięcia

Jodan - Mae - Geri - Chusoku.

Kata

Taikyoku - Sono - San.

Kumite

Jiyu - Kumite.

Ćwiczenia

20 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken).

10 ugięć ramion na czterech palcach (na kolanach).

30 skłonów.

10 przysiadów.

Uwaga 

Wymaga się od adeptów poruszania w Kiba - Dachi (45º i 90º) oraz poruszania się w pozycji Kumite Dachi.

7 Kyu - niebieski pas z żółtym pagonem

Pozycje

Nekoashi - Dachi.

Uderzenia

Tettsui - Oroshi - Gammen - Uchi, Tettsui - Komekami,

Tettsui - Hizo - Uchi, Tettsui - Mae - Yoko - Uchi (Jodan, Chudan, Gedan),

Tettsui - Yoko - Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) w Mae - Kiba - Dachi.

Bloki

Seiken - Mawashi - Gedan - Barai, Shuto - Mawashi - Uke (w Kokutsu - Dachi).

Kopnięcia

Mae - Chusoku - Keage, Teisoku - Mawashi - Soto - Keage,

Haisoku - Mawashi - Uchi - Keage, Sokuto - Yoko - Keage.

Kata

Pinan - Sono - Ichi oraz Bunkai.

Oddychanie

Ibuki - Sankai (jako ćwiczenie).

Kumite

Jiyu - Kumite.

Ćwiczenia

25 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken).

15 ugięć ramion na pięciu palcach (na kolanach), wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

35 skłonów.

20 przysiadów.

6 Kyu - żółty pas

Pozycje

Tsuruashi - Dachi.

Uderzenia

Uraken - Gammen - Uchi, Uraken - Sayu - Gammen - Uchi,

Uraken - Hizo - Uchi, Uraken - Gammen - Oroshi - Uchi, Uraken - Mawashi - Uchi, Nihon - Nukite (Me - Tsuki), Yonhon -

Nukite (Jodan, Gedan).

Bloki

Seiken - Juji - Uke (Jodan, Gedan).

Kopnięcia

Gedan - Mawashi - Geri (Haisoku, Chusoku)  Kansetsu - Geri (Sokuto), Chudan - Yoko - Geri (Sokuto).

Kata
Pinan - Sono - Ni oraz Bunkai.

 Kumite

Jiyu - Kumite.

Ćwicznia

30 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken).

10 ugięć ramion w podporze przodem na czterech palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

40 skłonów.

30 przysiadów.

Uwaga     

Adepci będą sprawdzani w poruszaniu się i wykonywaniu bocznych kopnięć w  Tsuruashi - Dachi.

5 Kyu - żółty pas z zielonym pagonem

Pozycje

Moroashi - Dachi.

Uderzenia

Shotei - Uchi (Jodan, Chudan, Gedan),

Jodan - Hiji - Ate.

Bloki

Shotei - Uke (Jodan, Chudan, Gedan).

Kopnięcia

Chudan - Mawashi - Geri (Haisoku, Chusoku), Ushiro Geri - 3 metody. (Chudan lub Gedan).

Kata

Pinian - Sono - San oraz Bunkai.

Kumite

Jiyu - Kumite.

Ćwicznia

35 ugięć ramion w podporze przodem.

15 ugięć ramion w podporze przodem na czterech palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

45 skłonów.

40 przysiadów.

Uwaga 

Adepci będą sprawdzani w poruszaniu się Moroashi - Dachi.

4 Kyu - zielony pas

Pozycje

Heisoku - Dachi,   Heiko - Dachi.

Uderzenia

Shuto - Sakotsu - Uchi, Shuto - Yoko - Gammen - Uchi, Shuto - Uchikomi,

Shuto - Hizo - Uchi, Shuto - Jodan - Uchi - Uchi .

Bloki

Shuto - Jodan - Uchi - Uke, Shuto - Jodan - Shuto - Chudan - Uchi - Uke, Shuto - Chudan - Soto - Uke, Shuto - Chudan -

Uchi - Uke, Shuto - Chudan - Uchi - Uke, Shuto - Mae - Gedan - Barai, Shuto - Mawashi - Uke (w Sanchin - Dachi).

 Kopnięcia

Jodan - Yoko - Geri, Jodan - Mawashi - Geri (Chusoku, Haisoku),   Jodan - Ushiro - Geri.

Kata

Sanchin - No - Kata (z Ibuki).

Kumite

Jiyu - Kumite.

Ćwicznia

40 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken).

10 ugięć ramion w podporze przodem na trzech palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

50 skłonów.

50 przysiadów.

Uwaga

Od tego stopnia sprawdzana będzie ogólna kondycja, sprawność i wytrzymałość adeptów.

3 Kyu - zielony pas z brązowym pagonem

Pozycje

Kake - Dachi.

Uderzenia

Chudan - Hiji - Ate,   Chudan - Mae - Hiji - Ate,    Age - Hiji - Ate (Jodan, Chudan), Ushiro - Hiji - Ate,    Oroshi - Hiji - Ate.

Bloki

Shuto - Juji - Uke (Jodan, Chudan).

Kopnięcia

Mae - Kakato - Geri (Jodan, Chudan, Gedan),   Ago - Geri.

Kata

Pinan - Sono - Yon oraz Bunkai.

Kumite

Jiyu - Kumite.

Kumite na zasadach K1

Ćwicznia

45 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken).

15 ugięć ramion na trzech palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców, wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

70 skłonów.

65 przysiadów.

Uwaga

Adepci będą sprawdzani w poruszaniu się Kake - Dachi.

2 Kyu - brązowy pas

Uderzenia

Hiraken - Tsuki (Jodan, Chudan), Hiraken - Oroshi - Uchi, Hiraken - Mawashi - Uchi, Haisho (Jodan, Chudan), Age - Jodan - Tsuki.

 Bloki

Koken - Uke (Jodan, Chudan, Gedan).

Kopnięcia

Tobi - Nidan - Geri, Tobi - Mae - Geri - 3 metody.

Kata

Pinan - Sono - Go oraz Bunkai,  Gekisai - Dai.

Kumite

Jiyu - Kumite.

Kumite na zasadach K1.

Ćwicznia

50 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken).

10 ugięć ramion na dwóch palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców, wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

100 skłonów.

70 przysiadów.

Uwaga

Kandydat musi być całkowicie sprawny, aby wykonać wszystkie techniki.

1 Kyu - brązowy pas z czarnym pagonem

 

Uderzenia

Ryutoken - Tsuki (Jodan, Chudan), Nakayubi - Ippon - Ken  (Jodan, Chudan), Oyayubi - Ippon - Ken  (Jodan, Chudan).

Bloki

Kake - Uke,  (Jodan), Chudan - Haito - Uke.

Kopnięcia

Jodan - Uchi - Haisoku - Geri,   Oroshi - Uchi - Kakato - Geri, Oroshi - Soto - Kakato - Geri,   Tobi - Yoko - Geri.

 Kata

Yantsu,  Tsuki - No - Kata.

Kumite

Jiyu - Kumite.

Kumite na zasadach K1.

Ćwicznia

55 ugięć ramion w podporze przodem.

15 ugięć ramion na dwóch palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców, wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 15 sekund.

100 skłonów.

70 przysiadów.

Kursy 

Kurs sędziowski knockdown.

Uwaga

Kandydat musi być całkowicie sprawny, aby wykonać wszystkie techniki.

 

 


Stopnie mistrzowskie

Wymogi egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie

 • Opanowanie zakresu technicznego na stopnie szkoleniowe kyu
 • Znajomość nazewnictwa i zastosowania technik z zakresu stopni uczniowskich oraz zastosowanych w kata
 • Znajomość kata bunkai
 • Znajomość ura-waza
 • Umiejętność prowadzenia walki w pełnym kontakcie

 

1 Dan (SHODAN) - czarny pas ze złotym pagonem

Osoba zdająca na stopień mistrzowski I dan kyokushin karate musi spełnić następujące warunki:

 • ukończone 18 lat
 • stopień szkoleniowy 1kyu
 • min. 5 letni staż w kyokushin karate
 • opanowała wymogi techniczne
 • angażuje się w rozwój swojego Dojo i organizacji Kyokushin
 • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
 • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu
 • Kata: Pinian I-V, Gekisai-dai Gekisai-sho, Saiha.
 • Kumite: 20 x 90s

 

2 Dan (NIDAN) - czarny pas z dwoma złotymi pagonami

Osoba zdająca na stopień mistrzowski II dan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:

 • ukończone 21 lat
 • stopień szkoleniowy 1dan
 • min. 7 letni staż w kyokushin karate
 • czas karencji od ostatniego egzaminu min 2 lata
 • opanowała wymogi techniczne
 • angażuje się w rozwój swojego Dojo i organizacji Kyokushin
 • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
 • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu
 • Kata Garyu, Seienchin
 • Kumite: 20 x 90s

 

3 Dan (SANDAN) - czarny pas z trzema złotymi pagonami

Osoba zdająca na stopień mistrzowski III dan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:

 • ukończone 25 lat
 • stopień szkoleniowy 2dan
 • min. 10 letni staż w kyokushin karate
 • czas karencji od ostatniego egzaminu min 3 lata
 • opanowała wymogi techniczne
 • prowadzi własne Dojo lub jest instruktorem samodzielnym w Dojo macierzystym
 • w wyjątkowy sposób angażuje się w rozwój Dojo i organizacji Kyokushinkan
 • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
 • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu
 • Kata: Seipai, Kanku.
 • Kumite: 30 x 90s

 

4 Dan (YONDAN) - czarny pas z czterema złotymi pagonami

Osoba zdająca na stopień mistrzowski III dan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:

 • ukończone 30 lat
 • stopień szkoleniowy 3dan
 • min. 15 letni staż w kyokushin karate
 • czas karencji od ostatniego egzaminu min 4 lata
 • opanowała wymogi techniczne
 • prowadzi własne Dojo lub jest instruktorem samodzielnym w Dojo macierzystym
 • wychowała mistrza posiadającego czarny pas
 • w wyjątkowy sposób angażuje się w rozwój Dojo i organizacji Kyokushinkan
 • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
 • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu
 • Kata: Sushiho, Tensho
 • Kumite: 40 x 90s