Wymagania Egzaminacyjne na Stopnie Szkoleniowe Junior

Wymagania Egzaminacyjne na Stopnie Szkoleniowe Junior w Karate Kyokushin.

 

 

Biały Pas 0 kyu

Początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.

10 kyu

10.1kyu 10.2kyu
pomarańczowy pas (jedna belka czerwona) pomarańczowy pas (dwie belki czerwone)

Umiejętność składani karate Gi.
Właściwy sposób noszenia karate Gi.
Znaczenie Kyokushin.
Etykieta Dojo.
Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne.

Pozycje

Yoi Dachi, Fudo - Dachi, Zenkutsu - Dachi, Uchi - Hachiji - Dachi.

Uderzenia

Seiken - Morote - Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan).

Seiken - Oi - Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan).

Bloki

Seiken - Jodan - Uke, Seiken - Mae - Gedan - Barai.

Kopnięcia

Hiza - Geri, Kin - Geri.

Uwaga 

Adepci będą testowani pod kątem powyższych technik w Fudo - Dachi i w poruszaniu się w Zenkutsu - Dachi. Pięści muszą być cały czas zamknięte.

Ćwiczenia

10 ugięć ramion w podporze przodem.

20 skłonów.

Ćwiczenia rozciągające.

9 kyu

9.1kyu 9.2kyu
pomarańczowy pas (jedna belka niebieska + jedna belka czerwona) pomarańczowy pas (jedna belka niebieska + dwie belki czerwone)

Pozycje

Sanchin - Dachi, Kokutsu - Dachi, Musubi - Dachi.

Uderzenia

Seiken - Ago - Uchi,

Seiken - Gyaku - Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan).

Bloki

Seiken - Chudan - Uchi, Seiken - Chudan - Soto - Uke.

Kopnięcia

Chudan - Mae - Geri - Chusoku.

Oddychanie

Nogare.

Kata

Taikyoku - Sono - Ichi.

Ćwiczenia

15 ugięć ramion w podporze przodem.

25 skłonów.

Uwaga 

Adepci będą testowani z wszystkich powyższych technik stojąc i poruszając się w Kokutsu - Dachi i w Sanchin - Dachi.

8 kyu

8.1kyu 8.2kyu
niebieski pas (jedna belka czerwona) niebieski pas (dwie belki czerwone)

Pozycje

Kiba  - Dachi.

Uderzenia

Tate - Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan), Shita - Tsuki,

Jun - Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan).

Bloki

Seiken - Morote - Chudan - Uchi - Uke, Seiken - Chudan - Uchi - Uke - Gedan - Barai.

Kopnięcia

Jodan - Mae - Geri - Chusoku.

Kata

Taikyoku - Sono - Ni, Taikyoku - Sono - San.

Kumite

Jiyu - Kumite.

Ćwiczenia

20 ugięć ramion w podporze przodem.

5 ugięć ramion na czterech palcach (na kolanach).

30 skłonów.

10 przysiadów.

Uwaga 

Wymaga się od adeptów poruszania w Kiba - Dachi (45º i 90º).

7 kyu

7.1kyu 7.2kyu
niebieski pas (jedna belka żółta + jedna belka czerwona) niebieski pas (jedna belka żółta + dwie belki czerwone)

Pozycje

Nekoashi - Dachi.

Uderzenia

Tettsui - Oroshi - Gammen - Uchi, Tettsui - Komekami,

Tettsui - Hizo - Uchi, Tettsui - Mae - Yoko - Uchi (Jodan, Chudan, Gedan),

Tettsui - Yoko - Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) w Mae - Kiba - Dachi.

Bloki

Seiken - Mawashi - Gedan - Barai, Shuto - Mawashi - Uke (w Kokutsu - Dachi).

Kopnięcia

Mae - Chusoku - Keage, Teisoku - Mawashi - Soto - Keage,

Haisoku - Mawashi - Uchi - Keage, Sokuto - Yoko - Keage.

Kata

Pinan - Sono - Ichi oraz Bunkai.

Oddychanie

Ibuki - Sankai (jako ćwiczenie).

Kumite

Jiyu - Kumite.

Ćwiczenia

25 ugięć ramion w podporze przodem.

5 ugięć ramion na pięciu palcach (na kolanach), wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

35 skłonów.

20 przysiadów.

6 kyu

6.1kyu 6.2kyu
żółty pas (jedna belka czerwona) żółty pas (dwie belki czerwone)

Pozycje

Tsuruashi - Dachi.

Uderzenia

Uraken - Gammen - Uchi, Uraken - Sayu - Gammen - Uchi,

Uraken - Hizo - Uchi, Uraken - Gammen - Oroshi - Uchi, Uraken - Mawashi - Uchi, Nihon - Nukite (Me - Tsuki), Yonhon -

Nukite (Jodan, Gedan).

Bloki

Seiken - Juji - Uke (Jodan, Gedan).

Kopnięcia

Gedan - Mawashi - Geri (Haisoku, Chusoku)  Kansetsu - Geri (Sokuto), Chudan - Yoko - Geri (Sokuto).

Kata
Pinan - Sono - Ni oraz Bunkai.

 Kumite

Jiyu - Kumite.

Ćwicznia

30 ugięć ramion w podporze przodem.

5 ugięć ramion w podporze przodem na czterech palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

40 skłonów.

30 przysiadów.

Uwaga     

Adepci będą sprawdzani w poruszaniu się i wykonywaniu bocznych kopnięć w  Tsuruashi - Dachi.

5 kyu 

5.1kyu 5.2kyu
żółty pas (jedna belka zielona + jedna belka czerwona) żółty pas (jedna belka zielona + dwie belki czerwone)

Pozycje

Moroashi - Dachi.

Uderzenia

Shotei - Uchi (Jodan, Chudan, Gedan),

Jodan - Hiji - Ate.

Bloki

Shotei - Uke (Jodan, Chudan, Gedan).

Kopnięcia

Chudan - Mawashi - Geri (Haisoku, Chusoku), Ushiro Geri - 3 metody. (Chudan lub Gedan).

Kata

Pinian - Sono - San oraz Bunkai.

Kumite

Jiyu - Kumite.

Ćwicznia

35 ugięć ramion w podporze przodem.

10 ugięć ramion w podporze przodem na czterech palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

45 skłonów.

40 przysiadów.

Uwaga 

Adepci będą sprawdzani w poruszaniu się Moroashi - Dachi.

4 kyu 

4.1kyu 4.2kyu
zielony pas (jedna belka czerwona) zielony pas (dwie belki czerwone)

Pozycje

Heisoku - Dachi,   Heiko - Dachi.

Uderzenia

Shuto - Sakotsu - Uchi, Shuto - Yoko - Gammen - Uchi, Shuto - Uchikomi,

Shuto - Hizo - Uchi, Shuto - Jodan - Uchi - Uchi .

Bloki

Shuto - Jodan - Uchi - Uke, Shuto - Jodan - Shuto - Chudan - Uchi - Uke, Shuto - Chudan - Soto - Uke, Shuto - Chudan -

Uchi - Uke, Shuto - Chudan - Uchi - Uke, Shuto - Mae - Gedan - Barai, Shuto - Mawashi - Uke (w Sanchin - Dachi).

 Kopnięcia

Jodan - Yoko - Geri, Jodan - Mawashi - Geri (Chusoku, Haisoku),   Jodan - Ushiro - Geri.

Kata

Sanchin - No - Kata (z Ibuki).

Kumite

Jiyu - Kumite.

Ćwicznia

40 ugięć ramion w podporze przodem.

5 ugięć ramion w podporze przodem na trzech palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

50 skłonów.

50 przysiadów.

Uwaga

Od tego stopnia sprawdzana będzie ogólna kondycja, sprawność i wytrzymałość adeptów.

3 kyu 

3.1kyu 3.2kyu
zielony pas (jedna belka brązowa + jedna belka czerwona) zielony pas (jedna belka brązowa + dwie belki czerwone)

Pozycje

Kake - Dachi.

Uderzenia

Chudan - Hiji - Ate,   Chudan - Mae - Hiji - Ate,    Age - Hiji – Ate (Jodan, Chudan), Ushiro - Hiji – Ate,    Oroshi - Hiji - Ate.

Bloki

Shuto – Juji – Uke (Jodan, Chudan).

Kopnięcia

Mae - Kakato – Geri (Jodan, Chudan, Gedan),   Ago - Geri.

Kata

Pinan - Sono – Yon oraz Bunkai.

Kumite

Jiyu - Kumite.

Ćwicznia

45 ugięć ramion w podporze przodem.

10 ugięć ramion na trzech palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców, wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

70 skłonów.

65 przysiadów.    

Uwaga

Adepci będą sprawdzani w poruszaniu się Kake – Dachi.

2 kyu - brązowy pas (jedna belka czerwona)

 

Uderzenia

Hiraken - Tsuki (Jodan, Chudan), Hiraken - Oroshi - Uchi, Hiraken - Mawashi - Uchi, Haisho (Jodan, Chudan), Age - Jodan - Tsuki.

 Bloki

Koken - Uke (Jodan, Chudan, Gedan).

Kopnięcia

Tobi - Nidan - Geri, Tobi - Mae - Geri - 3 metody.

Kata

Pinan - Sono - Go oraz Bunkai,  Gekisai - Dai.

Kumite

Jiyu - Kumite.

Kumite na zasadach K1.

Ćwiczenia

50 ugięć ramion w podporze przodem.

5 ugięć ramion na dwóch palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców, wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.

100 skłonów.

70 przysiadów.

Uwaga

Kandydat musi być całkowicie sprawny, aby wykonać wszystkie techniki.

1 kyu - brązowy pas (jedna belka czarna + jedna belka czerwona)

 

 

Uderzenia

Ryutoken - Tsuki (Jodan, Chudan), Nakayubi - Ippon - Ken  (Jodan, Chudan), Oyayubi - Ippon - Ken  (Jodan, Chudan).

Bloki

Kake - Uke,  (Jodan), Chudan - Haito - Uke.

Kopnięcia

Jodan - Uchi - Haisoku - Geri,   Oroshi - Uchi - Kakato - Geri, Oroshi - Soto - Kakato - Geri,   Tobi - Yoko - Geri.

 Kata

Yantsu,  Tsuki - No - Kata.

Kumite

Jiyu - Kumite.

Kumite na zasadach K1.

Ćwicznia

55 ugięć ramion w podporze przodem.

10 ugięć ramion na dwóch palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców, wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 15 sekund.

100 skłonów.

70 przysiadów.

Kursy 

Kurs sędziowski knockdown.

Uwaga

Kandydat musi być całkowicie sprawny, aby wykonać wszystkie techniki.