Tuchola 2006

Dodano 30 lipca 2006

W dniach 25-30 lipca odbył się letni obóz zorganizowany przez Polską Federację Kyokushin-kan Karate-do oraz Gdański Klub Kyokushin Karate. Gośćmi specjalnymi byli japońscy instruktorzy: Masahiro Kaneko 5dan i Kunio Ischizawa 5 dan. Towarzyszyli im Yuske Fujji mistrz Japonii i Toschio Matsuzaki tłumacz z języka japońskiego na angielski.
Większość treningów odbywało się na otwartej przestrzeni. Poranne zajęcia poświęcone były Iken, które prezentował shihan Ischizawa. Shihan skupił się na elementach związanych z poruszaniem się i wzajemnym przeplataniem ćwiczeń iken z karate.
Pozostałe treningi poświęcone były nauce kata Naifanchin-shodan oraz Geksai-dai w którym wrócono do pierwotnej formy nauczania. Elementy kata były popierane formą bunkai, co pozwalało zrozumieć cel wykonywanych ruchów.

Osobną częścią treningu były treningi z kijem - Bo i nauka kat Oshiro-no-kon wywodzącego się z Okinawy.
Każdy z uczestników obozu dostał pamiątkową koszulkę oraz dyplom z autografami instruktorów i kij BO.
Nasz klub reprezentował Wolski Andrzej I dan.